ข่าวกิจกรรม


ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะจากหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส. 8) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

28/06/2017

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายศุภชัย สมเจิรญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะจากหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส. 8) เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 โอกาสนี้ ทางคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและระบบการเลือกตั้งของประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list