ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาบรรยายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยKeio

29/06/2017

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้บรรยายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยKeio โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาแคทรียาได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นซึ่งมีความผูกพันแน่นแฟ้นในทุกระดับและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี ซึ่งเห็นได้จากการผลิตเหล้าอะวะโมะริของจังหวัดโอะกินะวะที่ใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบและรถตุ๊กตุ๊กไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไดฮัทซึมิดเจ็ท นอกจากนั้น นักศึกษายังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียนและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน
Back to the list