ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Taste of Tokyo 2015

09/10/2015

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมงาน Taste of Tokyo 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์อาหารญี่ปุ่น โดยมีนายโยอิจิ มะสึโซเอะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีคณะทูตต่างประเทศกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมงาน
Back to the list