ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

05/07/2017

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับพล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1- 7 ก.ค. 60 โอกาสนี้ ทางคณะฯได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการทุจริตของประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list