ข่าวกิจกรรม


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

05/07/2017

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร นำโดย พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานตามหลักสูตรการบริการงานเขต ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
Back to the list