ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha

03/07/2017

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว โดยงานดังกล่าวมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นรม. นายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมด้วย
นิทรรศการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโตเกียว จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 4 ก.ค. - 27 ส.ค. 2560 โดยมีการนำศิลปวัตถุและโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศไทยมาจัดแสดงกว่า 140 ชิ้น
Back to the list