ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบรรยายพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จ. นครราชสีมา

05/07/2017

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 60 พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จ. นครราชสีมา ได้บรรยายพระธรรมเทศนาให้แก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list