ข่าวกิจกรรม


เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญบั้งไฟไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 21

10/10/2015

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต และคณะจากประเทศไทย ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองยโสธร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองก่อนการร่วมงาน “เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบั้งไฟริวเซ” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 ที่เมืองชิชิบุ จังหวัดไซตามะ

เทศบาลเมืองยโสธรและเมืองชิชิบุได้ส่งคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันในด้านจัดเทศกาลบั้งไฟ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีอยู่ในทั้งสองประเทศ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้ร่วมกันจัดตั้ง “เมืองพี่เมืองน้อง” และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
Back to the list