ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายพิเศษแก่สมาคมไซตามะ – ไทย

06/07/2017

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนเมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ เพื่อบรรยายพิเศษให้แก่สมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย ในโอกาสการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ ครั้งที่ 19
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเมืองของไทยในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงได้แจ้งเกี่ยวกับแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ซึ่งรวมถึงการนำคณะนักธุรกิจระดับสูงของญี่ปุ่นเยือนไทย เพื่อสำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) ในเดือนกันยายน ศกนี้
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายโยชิอะคิ คะวะอิ นายกเทศมนตรีเมืองคะวะโกะเอะ ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนในเรื่องการจัดส่งนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทกรีฑา เทควันโด และปิงปอง มาเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองฯ เพื่อเตรียมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กรุงโตเกียว ในปี 2563
Back to the list