ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ซันชาวเวอร์ : ศิลปะร่วมสมัยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทศวรรษ 1980 ถึง ปัจจุบัน”

04/07/2017

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ซันชาวเวอร์ : ศิลปะร่วมสมัยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทศวรรษ 1980 ถึง ปัจจุบัน” โดยนิทรรศการนี้ได้จัดขึ้นที่ศูนย์จัดแสดงงานศิลปะแห่งชาติโตเกียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกสถานทูตของกลุ่มประเทศอาเซียนในโตเกียว เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 มิ.ย - 23 ต.ค 60
Back to the list