ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

13/10/2015

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายเคนซาคุ โมริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะและภริยาที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในด้านต่างๆ
Back to the list