ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น

12/07/2017

        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น  และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น – ไทยของพรรค LDP ที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น
        ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณนาย Shiozaki ที่มีบทบาทช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่นมาโดยตลอด โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขซึ่งทั้งสองประเทศมีความร่วมมือโดดเด่นในการส่งเสริม Universal Health Coverage (UHC) ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยก็กำลังจะเดินทางมาประชุม  ASEAN – Japan Health Ministers Meeting on Universal Health Coverage (UHC) and Population Ageing ที่ญี่ปุ่นในวันที่ 14 – 16 ก.ค. นี้ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเมืองของไทย และแจ้งแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น 130 ปี ซึ่งรวมถึงการนำคณะนักธุรกิจระดับสูงของญี่ปุ่นเยือนไทย เพื่อพบหารือกับผู้นำของไทยและสำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) ในเดือนกันยายน ศกนี้

Back to the list