ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเปิดงาน International Flower Expo Tokyo (IFEX)

14/10/2015

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมตัดริบบิ้นในการเปิดงานแสดงดอกไม้ International Flower Expo Tokyo (IFEX) ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดย Reed Exhibitions Japan Ltd. ที่ Makuhari Messe กรุงโตเกียว งาน IFEX นี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 โดยมีองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมออกคูหาในปีนี้ด้วย
Back to the list