ข่าวกิจกรรม


ไทย - ญี่ปุ่น กระชับความร่วมมือด้านสาธารณสุข

15/07/2017

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบหารือกับนายยาสุฮิสะ ชิโอซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม ญี่ปุ่น ที่โรงแรมฮิลตัน โอไดบะ กรุงโตเกียว
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในเรื่องการประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือด้านสุขภาพ (Memorandum of Cooperation in the Field of Healthcare) เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและการแพทย์
Back to the list