ข่าวกิจกรรม


พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. ชิบะ

15/07/2017

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560 ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ โดยมีชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 100 คน
Back to the list