ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จับมือ JICA จัดกิจกรรมความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสครบ 130 ปี ความสัมพันธ์ฯ

18/07/2017

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย Shinya Ejima, Senior Vice President, JICA และนายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน "เดือนแห่งประเทศไทย" ที่สำนักงานใหญ่  JICA Global Plaza กรุงโตเกียว โดยมีหัวหน้าสำนักงานไทยในกรุงโตเกียว ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ผู้แทน JICA รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า 50 คน

เอกอัครราชทูตฯ อธิบายต่อผู้เข้าร่วมงานว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีขึ้นตลอดเดือน ก.ค. 60 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย 2) การนำเสนออาหารไทยที่ห้องอาหารของ JICA Global Plaza และ 3) การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย

ในส่วนของนิทรรศการ จัดทำขึ้นภายใต้หัวข้อความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่น ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับพระราชวงศ์ ขณะเดียวกัน มีการนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์และท่าทีของญี่ปุ่นในเรื่อง Sustainable Development Goals ได้อย่างลงตัว

โอกาสนี้ นาย Ejima ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ดำเนินมายาวนาน เสมือนเพื่อนสนิท โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในเชิงลึก รวมถึงพระอัจฉริภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ให้สาธารณชนญี่ปุ่นได้ทราบในวงกว้างTags:   JICA

Back to the list