ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมืองริวกะซากิ จังหวัดอิบารากิ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

19/07/2017

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 นายคะซูโอะ นากายามะ นายกเทศมนตรีเมืองริวกะซากิ จังหวัดอิบารากิ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น
ทั้งนี้ เมืองริวกะซากิได้รับเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพสำหรับกีฬาประเภทกรีฑาเพื่อให้นักกีฬาของไทยมาฝึกซ้อมเก็บตัวสำหรับการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี ค.ศ. 2020
Back to the list