ข่าวกิจกรรม


ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

19/07/2017

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานในสาขาที่เกี่ยวกับชีวมวล

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเพื่อผลิตเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ
Back to the list