ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

22/07/2017

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก เป็นผู้แทนบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้ชาวญี่ปุ่นรับฟัง ที่สำนักงานใหญ่ JICA Global Plaza กรุงโตเกียว
เลขานุการเอกธีรางกูรฯ ได้บรรยายในหัวข้อ "130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น" ในโอกาสที่ปีนี้ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ โดยได้กล่าวย้อนไปประมาณ 600 ปีก่อน ที่ไทยกับญี่ปุ่นเริ่มมีการติดต่อกันทางด้านการค้า หลังจากนั้น เมื่อปี 2430 ทั้งสองประเทศได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ และมีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ จนกระทั่งได้มีการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เมื่อปี 2548 ต่อด้วยการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) เมื่อปี 2550 ทั้งนี้ ไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์
การบรรยายในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ JICA Global Plaza ในการจัดกิจกรรม "เดือนแห่งประเทศไทย" ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ และผู้บริหารระดับสูงของ JICA ได้เป็นประธานเปิดเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา
Back to the list