ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

21/07/2017

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 นาย Seiichi Ui นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานให้ทราบว่าตั้งแต่มีการมาถ่ายทำละครและภาพยนตร์ไทยที่เมืองฯ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก จนปัจจุบัน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของเมืองคะโทริ ในการนี้ เมืองฯ จึงได้จัดทำข้อมูลนำเที่ยวเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดี และได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาหารและสินค้าเกษตร เนื่องจากไทยกับจังหวัดชิบะมีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมเหมือนกัน ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือนายกเทศมนตรีฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ EEC อีกทางหนึ่งด้วย
Back to the list