ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายทะเคะโอะ คะวะมุระ สส. จังหวัดยะมะกุจิ

24/07/2017

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายทะเคะโอะ คะวะมุระ สส. จังหวัดยะมะกุจิ และประธานฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่น พรรค LDP เพื่อขอบคุณที่นายคะวะมุระนำคณะนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณนายคะวะมุระ ที่มีบทบาทช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และขอเชิญให้นายคะวะมุระพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทยเพื่อพบหารือกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนแจ้งเกี่ยวกับแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการนำคณะนักธุรกิจระดับสูงของญี่ปุ่นเยือนไทยเพื่อพบหารือกับผู้นำในรัฐบาลไทยและสำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) ในเดือนกันยายนนี้
Back to the list