ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะสภาชิกสภาจังหวัดคานากาวะ

25/07/2017

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Sosuke Hara ประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรมและแรงงาน สภาจังหวัดคานากาวะ และคณะกรรมาธิการ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่คณะฯ จะเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค. 60
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยในมิติต่างๆ โดยเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงทางการเมืองและความเข้มแข็งของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ นายสลิล วิศาลสวัสดิ์ อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย โดยกล่าวถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยที่ต้องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 สาขา ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ EEC
Back to the list