ข่าวกิจกรรม


เยาวชนโครงการ Children’s International Festa 2017 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

03/08/2017

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับเยาวชนจากโครงการ  Children’s International Festa 2017 ซึ่งจัดโดย SOMOS International School จำนวน 25 คน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ
ในโอกาสนี้ เยาวชนฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยรวมถึงความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต และเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยพร้อมทั้งจัดอาหารว่างแบบไทยให้แก่เยาวชนได้รับประทาน และพาชมทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย
Back to the list