ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรม

03/08/2017

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับนายพงศา แสนใจงาม กรรมการบริหารสถาบัน ICIT และคณะศึกษาดูงาน e-Business และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจที่ผ่านการประกวด e-Business Best Value Awards 2017 ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นและการบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมโดย Tokyo SMEs Support Center และ เว็บไซต์ J - Goodtech สำหรับการจับคู่ทางธุรกิจโดย SMRJ
Back to the list