ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน The 18th International High School Arts Festival Awards Ceremony

09/08/2017

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน The 18th International High School Arts Festival Awards Ceremony ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลประกวดวาดภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย ได้แก่ นายพลวัต มารับรางวัลในครั้งนี้
Back to the list