ข่าวกิจกรรม


พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ ประจำปี 2560

09/08/2017

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ ณ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดดังกล่าว
จากนั้น ในวันที่ 9 สิงหาคม ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 72 ปีของเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ สวนสันติภาพเมืองนางาซากิ โดยมีผู้แทนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน  56 ประเทศ และมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี นายโคโนะ ทาโร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายคัตสึโนบุ คาโต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ผู้แทนระดับสูงของเมืองนางาซากิ นำโดยนายโทะมิฮิสะ ทะอุเอะ นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิ นายทัตสึยะ โนะกุจิ ประธานสภาเทศบาลเมืองนางาซากิ ผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 6,000 คนเข้าร่วมพิธีรำลึกครั้งนี้
Back to the list