ข่าวกิจกรรม


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

12/08/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีโดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมทั้งได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรโดยข้าราชการและประชาชนไทยที่เข้าร่วมงานด้วย
Back to the list