ข่าวกิจกรรม


ปลัดกรุงเทพมหานครและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

17/08/2017

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list