ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมบรรยายในสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น”

26/10/2015

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น” ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน รวมถึงนโยบายซูเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทย

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโชสะคุ โมริ ประธาน KANKEIREN (Kansai Economic Federation) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท SME และการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่น
Back to the list