ข่าวกิจกรรม


รองปลัดกรุงเทพมหานครเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

25/08/2017

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานครเข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
Back to the list