ข่าวกิจกรรม


รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

25/08/2017

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้นำคณะจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค และท่าทีญี่ปุ่นต่อความคาดหวังต่อไทย โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์กับจีน และการดำเนินนโยบายต่อเกาหลีเหนือ
Back to the list