ข่าวกิจกรรม


พิธีปฐมนิเทศโครงการนำเยาวชนญี่ปุ่นเยือนไทย

28/08/2017

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนำเยาวชนญี่ปุ่นเยือนไทย ในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะเข้าร่วมด้วย
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น และเพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ รวมทั้งระดับเยาวชน โดยคณะ จะมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และคบหาหรือผู้แทนภาครัฐและเอกชนของไทยและญี่ปุ่นด้วย
Back to the list