ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล บี เอ็น เอช เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

27/10/2015

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นางสาวจินดารัตน์ องค์วรโสภณ Senior Marketing & PR Manager และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล บี เอ็น เอช ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุและการแพทย์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น
Back to the list