ข่าวกิจกรรม


ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยือนสถานเอกอัครราชทูต

28/08/2017

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเยือนญี่ปุ่นเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kanazawa University และ Hokkaido University
โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาประเทศญี่ปุ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสาน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย และคณะฯ
Back to the list