ข่าวกิจกรรม


คณะจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเยือนสถานเอกอัครราชทูต

31/08/2017

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงาน ในโอกาสนี้ คณะได้รับฟังข้อมูลสถานการณ์แรงงานในประเทศญี่ปุ่นโดย อทป.สุชาดา ชี้เจริญ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list