ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ "130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น" ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

01/09/2017

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ "130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น" ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ที่หอประวัติศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 30 พ.ย. 60 เนื่องในโอกาสที่ปี 2560 เป็นปีครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ

ในนิทรรศการฯ ได้มีการจัดแสดงเอกสารประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากตั้งแต่เมื่อ ปี ค.ศ. 1887 ที่ไทยและญี่ปุ่นได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเป็นครั้งแรก อาทิ ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในระหว่างประเทศสยามกับประเทศญี่ปุ่น เอกสารการแต่งตั้งอัครราชทูตคนแรกของทั้งสองประเทศ เอกสารเกี่ยวกับการเสด็จฯ เยือนญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การนำช้างไทยมายังญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1934 ตลอดจนเอกสารเกี่ยวกับการเสด็จฯ เยือนญี่ปุ่นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี ค.ศ. 1963
Back to the list