ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

04/09/2017

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยด้านเศรษฐกิจ ได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่จะเดินทางเยือนไทย เพื่อร่วมกำหนดการของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 500 คน ที่จะเดินทางเยือนไทย ตามคำเชิญของ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมตรี ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย. 60 ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี
ในโอกาสนี้ จะมีผู้สื่อข่าวจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมกำหนดการทั้งสิ้น 41 คน แบ่งเป็นผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่น 32 คน และผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในไทย จำนวน 9 คน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้นำคณะผู้สื่อข่าวเข้าร่วมกำหนดการต่างๆ ในประเทศไทยด้วยตัวเอง โดยมีอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
วัตถุประสงค์สำคัญของการนำคณะสื่อมวลชนญี่ปุ่นเยือนไทยในครั้งนี้ นอกจากเพื่อติดตามรายงานข่าวการเยือนของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นครั้งประวัติศาสตร์นี้แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลโดยตรงจากระดับนโยบายของไทย รวมถึงได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรายงานข่าวและวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนในไทยให้สาธารณชนญี่ปุ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันอย่างกว้างขวาง
กำหนดการที่สำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับฟังนโยบาย 2)การเข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 และการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3)การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น และ 4)การเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง
การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ครศ.)
Back to the list