ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสมาคมธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTBF) จัดการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์แรงงานในประเทศญี่ปุ่น”

05/09/2017

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสมาคมธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Business Forum; JTBF) จัดการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์แรงงานในประเทศญี่ปุ่น” โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในการกล่าวเปิดการบรรยาย และมีนายโทชิฮิโระ  โมโตบายาชิ กรรมการบริหารฝ่ายการต่างประเทศ สหพันธ์แรงงาน (Japan Trade Union Confederation หรือ Rengo) เป็นผู้บรรยาย นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ด้วย
Back to the list