ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายในงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนในไทย

27/11/2015

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เดินทางไปบรรยายในงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนในไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย JETRO โดยมีทั้งบริษัทที่ได้ลงทุนและวางแผนจะลงทุนในประเทศไทยหลายบริษัทเข้าร่วมรับฟัง ในการบรรยายนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงสภาพของการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่น
Back to the list