ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

12/09/2017

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น กว่า 600 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งในไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และให้ความเชื่อมั่นว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ ไทยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและต้องการเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน รัฐบาลพร้อมผลักดันและสานต่อความร่วมมือกับญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างบทบาทของญี่ปุ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

อนึ่ง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 10 ก.ย. เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะสื่อมวลชนญี่ปุ่น และในช่วงเช้าของวันที่ 11 ก.ย. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการรายงานข่าว ที่กระทรวงการต่างประเทศTags:   รมว.METI

Back to the list