ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

13/09/2017

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน Symposium on Thailand 4.0 Towards Connected Industries จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel โดยมี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมจากไทยและญี่ปุ่นกว่า 1,000 คน

โอกาสนี้ ผู้แทนระดับสูงของไทยและญี่ปุ่น ได้ร่วมกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในเรื่อง 1) การพัฒนาการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น หรือ connected industries ผ่านการใช้ดิจิตอล เทคโนโลยี 2) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยและญี่ปุ่น รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ 3) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเมืองแห่งใหม่ที่มีความศักยภาพในทุกมิติ และ 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ให้กับบุคคลากรของไทย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการเป็นประเทศไทย 4.0

ต่อคำกล่าวของนาย Hiroyuki Ishige ประธานเจโทร ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง 1) เหตุใดนักลงทุนญี่ปุ่นจึงเลือกประเทศไทย 2) ทิศทางของประเทศไทย และ 3) ญี่ปุ่นจะสามารถสนับสนุนไทยอย่างไรได้บ้าง รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ได้กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนญี่ปุ่นมีความไว้วางใจประเทศไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และปัจจุบัน ได้มีการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งไทยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อนึ่ง เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 12 ก.ย. 60 นาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟุคุโอกะ ได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอกะ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปสู่ส่วนภูมิภาคของญี่ปุ่น ซึ่งหลายแห่งมีศักยภาพอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศแล้ว โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะนำคณะเดินทางเยือนจังหวัดฟุคุโอกะ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสแรก ขณะเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้แจ้งประธานสภาจังหวัดฯ ว่ากระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเร่งผลักดันเพื่อเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอกะ ในโอกาสแรกTags:   รมว.METI

Back to the list