ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent Tourism Expo 2017

21/09/2017

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent Tourism Expo 2017 ที่ Tokyo Big Sight โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านการท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมด้วย
งาน JATA Tourism Expo จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 27 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่น และเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
Back to the list