ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาจากโครงการ M-Navi มหาวิทยาลัยเมจิเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

21/09/2017

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ M-Navi มหาวิทยาลัยเมจิ ในโอกาสนี้ นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและบทบาทหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น
Back to the list