ข่าวกิจกรรม


โครงการ Global School Lunch ที่โรงเรียนชั้นประถมศึกษา Koyamadai

01/12/2015

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนชั้นประถมศึกษา Koyamadai เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ในการเข้าร่วมกิจกรรม Global School Lunch โดยมีอาหารไทย ประกอบด้วย กะเพราไก่ ทอดมัน และแกงจืด เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน และได้มีการจัดการสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ซึ่งนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

หลังจากการบรรยายและสาธิตมวยไทย เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารไทยพร้อมกับนักเรียนในห้องเรียนของชั้น ป. 5 โดยนักเรียนหลายคนบอกว่า ชื่นชอบรสชาติอาหารไทยมาก
Back to the list