ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

25/09/2017

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสการเดินทางเยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ในปี 2560 และได้หารือเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมืออย่างรอบด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับภูมิภาค
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและญี่ปุ่นได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี และด้านความมั่นคงทางทะเล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำพันธกรณีของไทยที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือของสหประชาชาติ ในขณะเดียวกัน ไทยก็เห็นว่า จะต้องดำเนินการเจรจาทางการทูตคู่ขนาน เพื่อป้องกันความรุนแรงและผลกระทบต่อสันติภาพในภูมิภาค
ภายหลังการหารือดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยาในโอกาสนี้ด้วย
อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยา เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี โดยมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในช่วงบ่ายของวันที่ 26 กันยายน และจะเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในงานแสดงดนตรี "Concert in Commemoration of the 130th Anniversary of Thailand - Japan Diplomatic Relations" โดย The Royal Bangkok Symphony Orchestra ในช่วงค่ำของวันที่ 26 กันยายน ณ Suntory Hall กรุงโตเกียว
Back to the list