ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

26/09/2017

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับ ฯ พณ ฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อพบปะกับนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น โดยรัฐมนตรีฯ ได้ให้โอวาทและแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานในฐานะข้าราชการรประจำกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปนะกอบอาชีพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้เข้าร่วมกิจการดังกล่าวด้วย
Back to the list