ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

26/09/2017

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพื่อมอบสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ในปี 2560
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ฝากความปรารถนาดีและความระลึกถึงไปยังนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งแสดงความชื่มชมต่อความก้าวหน้าของไทยภายในการนำของนายกรัฐมนตรี และแสดงความประสงค์ที่จะเยือนไทยเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือควบคู่ไปกับการดำเนินการทางการทูต
Back to the list