ข่าวกิจกรรม


วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

28/09/2017

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาคเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมกว่า 70 คน
Back to the list