ข่าวกิจกรรม


พระราชสาสน์สมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

04/12/2015

เมื่อเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา นาย Yoshitaka Akimoto สมุหพระราชพิธี พระราชวังอิมพีเรียลได้อัญเชิญข้อความพระราชสาสน์จากสมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหาร ๓ เหล่าทัพ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยาร่วมต้อนรับ
Back to the list