ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวันโชยุ

29/09/2017

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานวันโชยุ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ซึ่งมีผู้บริหารในอุตสาหกรรมโชยุและผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 300 คน
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันการทำอาหารรสชาติโชยุ ซึ่งเปิดโอกาสให้พ่อครัวแม่ครัวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 23 ประเทศเข้าร่วมแข่งขันและคิดค้นสูตรอาหารที่ปรุงด้วยโชยุ ซึ่งแม่ครััวของไทยซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดไอจิ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ที่ผ่านการเข้าคัดเลือก
Back to the list